Zoneterapeut

Lisbeth Hecksher har praktiseret zoneterapi siden 1996. Hun har endvidere læst biomedicin på Skolen for Helhedsterapi og deltager løbende i videreuddannelse inden for zoneterapi, ernæring, biomedicin og homøopati.

Lisbeth har efteruddannet sig og specialiseret sig i at arbejde med fertilitet, gravide, præmature børn, spædbørn og børn i al almindelighed.  Derudover har hun i mange år arbejdet med klienter, som lider af bivirkninger/senfølger af kemo- og stråleterapi.

Hun kombinerer som oftest sine behandlinger med kosttilskud og homøopati, og har i den sammenhæng benyttet Vitaviva produkter i årevis.

Lisbeth rådgiver her på Vitaviva.com omkring zoneterapi og kosttilskud i forbindelse med fertilitetsbehandling, graviditet samt gener/senfølger i forbindelse med kemo- og stråleterapi.